Archive for the ‘สินค้าและบริการดีๆ’ Category

ข้อความน่าสนใจเกี่ยวข้องการรับจำนำรถ

ผู้รับจำนำ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ผู้รับจำนำต้องตรวจทานใบสำคัญเหตุด้วยรถยนต์ให้ดีว่ารถยนต์ที่จะรับจำนำนั้นเป็นรถของผู้นำมาจำนำหรือเปล่า สำรวจดูสมุดบันทึกคู่มือการใช้ขึ้นทะเบียนรถ ดูในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นชื่อของผู้นำรถมาจำนำหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะต้องมีตำรายอมตามหรือมอบสิทธิ์ของเจ้าตำรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่ข้องเกี่ยว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมของคู่เคียง (ถ้ามี) พร้อมกับตอนท้ายก็ข้อตกลงจำนำ สิ่งพิมพ์ทุกสิ่งสรรพจะต้องให้ผู้นำรถมาจำนำลงลายมือชื่อยืนยันความถูกต้องให้อ่อนโยน

ผู้รับจำนำที่ไม่ซื่อตรง คือ รับจำนำรถที่ถูกคดโกงมา ซึ่งมิใช่รถของผู้นำมาจำนำ หากมีจงใจกินสินบนกระนี้ คือเพื่อเสี่ยงเพราะเห็นแก่ค่าตอบแทนอันเกิดจากการรับจำนำเปอร์เซ็นต์ 10 บาทต่อเดือน โดยไม่นึกถึงหลักกฎหมาย ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การรับของโจร เป็นความผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เราจะรับทราบได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้รับจำนำรถไว้โดยไม่สุจริต มีหลักในการสืบสวนว่า บุคคลนั้นหวังอะไรจากการรับจำนำ ถ้าหวังดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำรถโดยไม่คำนึงถึงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ถูกกินนอกกินในมา ถูกลักมา หรือเป็นรถที่ได้มาด้วยการกระทำความผิดอื่น (ตามมาตรา 357) คือรับไว้เพื่อเสาะแสวงหาผลดีที่มิควรได้โดยถูกด้วยกฎหมายอย่างนี้ ในทางกฎหมายก็ถือว่าผู้รับจำนำนั้นมีเจตนาทุจริต การปฏิบัติตนนั้นก็เป็นความผิดพลาดฐานรับของโจร

โทษฐานรับของโจร เป็นความผิดต่อพื้นดิน เป็นคดีตกลงความไม่ได้ ต่างกับเหตุแรกที่ผู้เช่าซื้อคอร์รัปชั่นรถแล้วนำมาจำนำ พร้อมด้วยโทษทางอาญาก็ตรงกันข้าม ดังนี้ผู้รับจำนำที่ทุจริต มีสิทธิติดคุกฐานรับของโจร ส่วนผู้นำมาจำนำ ถ้าปรากฎว่ากินสินบนทรัพย์เขามา เช่น ยืมมา เช่ามา เช่าซื้อมา เป็นอาทิ แล้วนำมาจำนำ อย่างนี้ ก็มีสิทธิติดคุกฐานยักยอกได้ด้วย แต่โทษเบากว่ารับของโจร และยังเป็นความผิดอันตกลงความได้ด้วย

สมมติว่าคิดจะรับจำนำรถใครไว้เพื่อหวังดอกจำนำรายเดือน โปรดสืบสวนรถคันนั้นให้ดีว่า เป็นรถที่ถูกตามกฎหมายหรือไม่ ผู้นำรถมาจำนำเป็นเจ้าของผู้ถือสิทธิ์ขาดในรถนั้นหรือไม่ ใบสำคัญของรถชอบหรือไม่ หากพบว่าทุกอย่างแม่นสุภาพเรียบร้อย จึงทำสัญญารับจำนำ อย่ารับจำนำรถโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าเช่นนั้นแทนที่จะได้รับดอกตามที่หวัง อาจจะกลายเป็นเสียเงิน และสูญเสียอิสรภาพแทน

 

ขั้นตอนการปลูกคิ้วด้วยกระบวนการง่ายๆโดยใช้น้ำนม

หน้าตาของบุคคลเราเก่งบ่งชี้อะไรได้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก ปาก หรือแม้กระทั่งคิ้ว ก็ทั้งมวลแต่กลับมีความหมายแก่โฉมหน้าของเราล้วนแล้ว พิสูจน์คิดฝันดูสิค่ะว่า สมมุติมีบางอย่างลบเลือนจากหน้าของคุณแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง หรือไม่ถึงขนาดต้องลบเลือนหรอกค่ะ เพียงแค่มันปรวนแปรไปปลีกย่อยในทางที่เลว ก็ล้วนแต่มีผลพวงต่อความงามบนหน้าตาได้แล้ว

ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านคงครุ่นคิดว่าไม่เด่น ไม่ใช่หรือให้ความหมายกับมันน้อยกว่าตัวอื่นๆ นั่นก็คือ ‘คิ้ว‘ หลังคาของใบหน้าที่สามารถยักเยื้องคุณให้กลายไปเป็นคนละคนได้เลย คนใครต่อใครที่เกิดมาไม่ใช่ว่าจะมีคิ้วที่งามถูกใจไปได้เสียทั้งสิ้น เพราะมีคนเยอะที่เกิดมาพร้อมปัญหาคิ้วบาง คิ้วตก หรืออุปสรรคคิ้วอื่นๆ ซึ่งทุกปริศนาที่เกิดขึ้น คุณอาจจะจำเป็นต้องแก้ไขโดยการเขียนคิ้วเพื่อเติมเต็มคิ้วให้สมบูรณ์ตามต้นแบบที่คุณพึงประสงค์ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนแก้ไขปมกระนี้ไม่ใช่วิธีการที่เป็นปึกแผ่น เพราะทุกเมื่อที่คุณลบเครื่องหอมออก หน้าตาของคุณก็จะกลับไปเป็นเช่นเดิม แล้วอย่างนี้พอจะมีวิธีไหนบ้างไหม ที่จะเป็นได้เติมเต็มความเข้มของคิ้วให้อยู่กับคุณได้เป็นประจำ เรามาหาคำเฉลยไปพร้อมๆกัน

น้ำนมปลูกคิ้ว

เข้าใจแจ่มแจ้งหรือไม่ก็ไม่ค่ะว่า น้ำนมไม่เพียงแต่จะลุ้นทำนุบำรุงโครงกระดูกและฟันของเราเพียงเท่านั้น แต่เครื่องดื่มชนิดนี้ยังทำได้เลี้ยงดูเส้นขนหรือเส้มผมได้อีกด้วย เพียงแค่คุณเอาฟองน้ำหรือสำลีมาจุ่มน้ำนมธรรมดาๆ แล้วนำมาซับเบาๆที่คิ้วของท่าน

ทิ้งไว้จนเหือดแห้งแล้วล้างออก โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในน้ำนม จะช่วยส่งเสริมต่อมเส้นขน และทำให้คิ้วดูดกดำมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงและความยาวของเส้นขนคิ้วได้อีกด้วย

 

 

การออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจผู้ใช้

วิธีการออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบให้ข้อมูลครบถ้วน เข้าถึงข้อมูลได้ ครอบคลุมเนื้อหาหรือบทความที่เขียน มีความดึงดูดใจ เรียบง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปที่ยากต่อการเรียนรู้และเข้าใจ โดยสามารถเข้าถึงสื่อนั้นได้รวดเร็วไม่ต้องรอนาน เพราะการทำธุรกิจนอกจากตัวสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแล้ว การออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจนับว่าเป็นเรื่องสำคัญจะทำให้เกิดการตัดสินว่าลูกค้าว่าจะเข้าชมสินค้าหรือไม่ เพราะต่อให้สินค้าหรือบริการน่าสนใจแค่ไหน แต่ถ้าเว็บไซต์ไม่ดึงดูดก็ยาก เนื่องจากเว็บไซต์เป็นเหมือนด้านแรกที่ลูกค้าจะเข้าชมสินค้าหรือบริการต่างๆ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์นอกจากความสวยงามแล้ว การใช้งานง่ายก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เว็บไซต์ให้โดนใจผู้ใช้ จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในส่วนต่างๆดังต่อไปนี้
1.ให้ความสำคัญกับสีสันและมีความสวยงาม โดยเลือกสีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสะดุดตาดึงดูดให้ผู้บริโภคเพลินกับการท่องเว็บไซต์แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปด้วย
2.ต้องรองรับบนอุปกรณ์โมบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Smartphone หรือ Tablet เพราะเป็นช่องทางหลักในการเข้าเว็บไซต์และช็อปปิ้ง เนื่องจากหลายๆคนมักจะค้นหาสิ่งต่างๆผ่านโมบาย เพราะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและและรวดเร็ว
3.การดีไซน์ภายในเว็บไซต์ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากแต่ละวันผู้บริโภคจะเห็นเว็บไซต์มากมาย ดังนั้นการออกแบบที่โดดเด่นและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดจำได้เป็นอย่างดี
4.การออกแบบระบบ ที่สามารถสนับสนุนในเรื่องของ การจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหาได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลสือบค้นข้อมูลย้อนหลังได้
5.ต้องเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค การที่เราทราบความต้องการหรือทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการและตามเทรนด์ที่พวกเขาสนใจ
6.การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ช่องทางสื่อที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมออนไลน์ ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
ดังนั้น หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่กล่าวมานี้ สามารถนำไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการธุรกิจได้

เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ที่ดึงดูดใจผู้เยี่ยมชม

Work on the table

Work on the table

หากว่าท่านกำลังมองหาวิธีการต่างๆที่จะดึงดูดใจลูกค้าทั้งรายเก่า รายใหม่ ผู้สนใจในสินค้าและบริการของเรา ท่านต้องหา Main Character ของตัวเองให้เจอก่อนเป็นอันดับแรก การที่ท่านจะโดดเด่น สร้างสรรค์ และแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนั้น ถือเป็นการดึงดูดส่วนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์อื่นใดก็ตามต้องการด้วยกันทั้งสิ้น ท่านต้องหาให้เจอว่าจุดเด่นของร้านเรา หรือของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ที่ใด

1.โลโก้ ส่วนสำคัญที่ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ไม่ควรขาดไป หากจะตั้งชื่อร้านอย่างเดียว คงจะดูไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร เราควรจะคิดทำโลโก้ร้านเราสวยๆ มีเอกลักษณ์ประจำตัว ดูดี และสวยงาม ที่สำคัญจะเป็นการอัพเกรดให้ร้านค้าของเราเป็นที่จดจำ และเป็นประโยชน์ต่อการกระจายสินค้าต่อแหล่งต่างๆตามความนิยมของลูกค้าที่บอกต่อๆกัน

2.โปรโมชัน แน่นอนว่าสิ่งที่ดึงดูดใจลูกค้าผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์จำนวนมากคือ ผู้ที่หาช่องทางการจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาที่ย่อมเยากว่าท้องตลาด หากในหน้าแรก (หน้าHome Page) ของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเรามีการโปรโมตโปรโมชันที่น่าสนใจ ลูกค้าก็จะมีแรงดึงดูดให้คลิกดูสินค้าของเราไปเรื่อยๆ และมีแนวโน้มจะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของเราอีกด้วย

3.การตกแต่งเว็บไซต์ การตกแต่งเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ ก่อนอื่นผมอยากให้ท่านจินตนาการถึงธุรกิจของเราก่อนว่าเป็นธุรกิจประเภทใด มีจุดเด่นอยู่ตรงไหน นั่นล่ะครับจะทำให้เราเลือกโทนสี ฟ้อนต์ และกริทเตอร์ หรือไอคอนต่างๆ เพื่อช่วยจัดเรียงรูปแบบต่างๆของเว็บไซต์ให้เกิดความสวยงาม เช่น ถ้าธุรกิจร้านค้าออนไลน์ของเราเป็นํธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร โทนสีที่ใช้ควรจะเป็นโทนสีสดใส สว่าง ซึ่งสีโทนพวกนี้นั้นมีผลทำให้อยากอาหาร เสมือนเวลาที่เราไปเดินที่ศูนย์อาหารของห้างสรรพสินค้า เราจะสังเกตเห็นโทยสีส้ม สีเหลือง สีแดง เป็นต้น

4.บริการหลังการขาย บริการหลังการขายเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับ ลูกค้าย่อมต้องการความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อความไว้วางใจของพวกเขาที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าของเรา เมื่อเราแสดงความรับผิดชอบ เช่น ในกรณีของชำรุด ส่งคืนได้ ยินดีเปลี่ยนให้ใหม่ หรือแนะนำวิธีใช้ วิธีซ่อมแซมเบื้องต้น หากสินค้าส่งถึงช้า ยินดีตามสินค้าให้ หากไม่พอใจยินดีทำข้อตกลงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งที่ผมกล่าวมานี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ถ้าจะให้ดีผมขอแนะนำให้ท่านหมายเหตุข้อตกลงต่างๆลงไปบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของท่านเลย ผมรับรองว่าร้านค้าออนไลน์ของท่านจะดึงดูดลูกค้าและผู้ที่สนใจสินค้าและบริการของท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้นควรดูความเหมาะสมเป็นประการสำคัญนะ

การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำเว็บไซต์

1.กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ต้องการนำเสนอ หรือต้องการให้เกิดผลอะไร เช่นเว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลหรือขายสินค้า หรือการบริการ ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่จะตาม เช่นโครงสร้างของเว็บไซต์รวมถึงลักษณะหน้าตาและสีสันของเว็บเพจ ในกรณีที่เป็นเว็บไซต์ของบริษัท หรือองค์กรวัตถุประสงค์นี้ก็จะต้องวางให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย

2.กำหนดกลุ่มผู้เข้าชมเว็บ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อจะได้รู้ว่าผู้ชม หรือกลุ่มลูกค้าของคุณคือใคร และออกแบบเว็บให้ตรงตามความต้องการของผู้เข้าชมเว็บให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเลือกโทนสี กราฟฟิค แบนเนอร์ ฟอนท์ และที่สำคัญเนื้อหาต้องชัดเจน

3.เตรียมแหล่งข้อมูล
เนื้อหาหรือข้อมูลคือสาระสำคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์ หัวใจสำคัญหลักๆอยู่ตรงนี้ การทำเว็บไซต์ก็เหมือนการทำหนังสือ-นิตยสาร นิตยสารที่ไม่มีเนื้อหามีเนื้อหาน้อยแต่เน้นโฆษณาอย่างเดียวผู้ชมก็เบื่อและไม่กลับเข้ามาที่เว็บนี้อีกเลยเนื้อหา 60% ข่าวสาร 10% โฆษณา 30% ก็น่าจะยัง ok กว่าเนื้อหานั้นต้องสอดคล้องกับเว็บของคุณ

4.เตรียมทักษะหรือบุคคลากร
การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลายๆด้าน เช่น ในการเตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟฟิค เขียนโปรแกรมและการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่อาจต้องใช้บุคคลากรเป็นจำนวนมากแต่สำหรับเว็บเล็กๆ ที่ต้องดูแลเพียงคนเดียว คุณก็จะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ เพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้

5.เตรียมทรัพยากรต่างๆที่จำเป็น
เช่น โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมสำหรับสร้างกราฟฟิค โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว และมัลติมีเดีย โปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องใช้ การจดทะเบียนโดเนเนม (ชื่อเว็บไซต์คุณ)ตลอดจนผู้ให้บริการรับฝากเว็บไซต์ (web hosting) และเลือกแผนการบริการที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ