การออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจผู้ใช้

วิธีการออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบให้ข้อมูลครบถ้วน เข้าถึงข้อมูลได้ ครอบคลุมเนื้อหาหรือบทความที่เขียน มีความดึงดูดใจ เรียบง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปที่ยากต่อการเรียนรู้และเข้าใจ โดยสามารถเข้าถึงสื่อนั้นได้รวดเร็วไม่ต้องรอนาน เพราะการทำธุรกิจนอกจากตัวสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแล้ว การออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจนับว่าเป็นเรื่องสำคัญจะทำให้เกิดการตัดสินว่าลูกค้าว่าจะเข้าชมสินค้าหรือไม่ เพราะต่อให้สินค้าหรือบริการน่าสนใจแค่ไหน แต่ถ้าเว็บไซต์ไม่ดึงดูดก็ยาก เนื่องจากเว็บไซต์เป็นเหมือนด้านแรกที่ลูกค้าจะเข้าชมสินค้าหรือบริการต่างๆ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์นอกจากความสวยงามแล้ว การใช้งานง่ายก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เว็บไซต์ให้โดนใจผู้ใช้ จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในส่วนต่างๆดังต่อไปนี้
1.ให้ความสำคัญกับสีสันและมีความสวยงาม โดยเลือกสีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสะดุดตาดึงดูดให้ผู้บริโภคเพลินกับการท่องเว็บไซต์แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปด้วย
2.ต้องรองรับบนอุปกรณ์โมบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Smartphone หรือ Tablet เพราะเป็นช่องทางหลักในการเข้าเว็บไซต์และช็อปปิ้ง เนื่องจากหลายๆคนมักจะค้นหาสิ่งต่างๆผ่านโมบาย เพราะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและและรวดเร็ว
3.การดีไซน์ภายในเว็บไซต์ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากแต่ละวันผู้บริโภคจะเห็นเว็บไซต์มากมาย ดังนั้นการออกแบบที่โดดเด่นและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดจำได้เป็นอย่างดี
4.การออกแบบระบบ ที่สามารถสนับสนุนในเรื่องของ การจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหาได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลสือบค้นข้อมูลย้อนหลังได้
5.ต้องเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค การที่เราทราบความต้องการหรือทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการและตามเทรนด์ที่พวกเขาสนใจ
6.การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้ช่องทางสื่อที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมออนไลน์ ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
ดังนั้น หลักการออกแบบเว็บไซต์ที่กล่าวมานี้ สามารถนำไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการธุรกิจได้

This entry was posted in สินค้าและบริการดีๆ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.