ช่องทางการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ที่ง่ายและรวดเร็ว

ในยุคที่มีสื่ออินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการหางาน โดยผู้สมัครงานสามารถเข้าไปค้นหาตำแหน่งงานที่ต้องการได้จากเว็บไซต์หางานต่างๆมากมาย นอกจากจะได้ปริมาณตำแหน่งงานที่มากแล้ว เว็บไซต์เหล่านี้ยังให้ประโยชน์ในเรื่องเทคนิคการสมัครงาน มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนใบสมัคร และ Resume แถมยังส่งใบสมัครและ Resume ไปให้กับองค์กรทางอีเมล์ได้ทันทีอีกด้วย นับว่าเป็นวิธีการที่สะดวกและได้ผลดีไม่แพ้วิธีการอื่นเลย แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างว่าในประเทศไทยนั้น สื่ออินเตอร์เน็ตยังไม่ใช่สื่อหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

การสมัครงานทางเว็บไซต์นั้นจึงมีข้อจำกัดที่ว่าข้อมูลของคุณอาจไปไม่ถึงผู้รับสมัคร เพราะว่าบางบริษัทแม้ว่าจะลงรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต แต่อาจจะไม่ได้นำข้อมูลของผู้ที่สมัครงานทางอินเตอร์เน็ตมาพิจารณา หรือบางครั้งก็มีความผิดพลาดทางเทคนิค ทำให้ใบสมัครของคุณไม่สามารถส่งไปถึงผู้รับปลายทางได้ อินเตอร์เน็ต ถือเป็นหนึ่งในช่องทางหลักของการสมัครงาน เพราะเป็นเครื่องมือในการค้นหาและสมัครงานอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว และหลากหลายกว่าหากเปรียบเทียบกับการหางานจากช่องทางอื่นๆ โดยผู้สมัครงาน ทางอินเตอร์เน็ตสามารถค้นหางานได้จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และใช้เวลาน้อยในการสมัครงาน

การสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต

1.การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งหมายสมัครงานในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะส่งไปในรูปของกระดาษ ซึ่งก่อนจะส่งจดหมายประเภทนี้คุณจะต้องสมัครใช้บริการกับเว็บไซต์ที่ให้บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสียก่อน และคุณจะต้องมี E-mail Address ของบริษัทที่คุณสนใจไว้ด้วย ซึ่งในประกาศรับสมัครงานของบางบริษัทอาจมีการระบุ E-mail Address ไว้ให้ และการสมัครงานด้วยวิธีนี้ยังเอื้อให้คุณสามารถแนบประวัติส่วนตัว ที่คุณพิมพ์เก็บไว้เป็นไฟล์ส่งไปด้วยก็ได้

2.การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน คือ การที่คุณเข้าไปสมัคร เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน พร้อมกรอกประวัติส่วนตัวและระบุตำแหน่งที่ต้องการทิ้งไว้ และเมื่อคุณค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจได้แล้ว เว็บไซต์เหล่านี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้คุณโดยจะสั่งให้โปรแกรมนำประวัติส่วนตัวที่คุณกรอกไว้ส่งไปยังบริษัทที่คุณสนใจได้เลยทันที

This entry was posted in สินค้าและบริการดีๆ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.