Tag Archives: ชุดจีน

จารีตการแต่งกายแต่ละคราวด้วยชุดจีน

ประวัติศาสตร์ของประเทศจีนมีมานานถึง 5 พันปี ประเพณีนิยมเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดจีนก็มีมายาวนานไม่แพ้กัน ซึ่งในระยะเวลา 5 พันปีมานั้น  ชาวจีนได้รับบารมีเครื่องแต่งกายจากชนกลุ่มน้อย เผ่าต่าง ๆ ในประเทศจีน  รวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกายเสื้อผ้าของชาวต่างชาติ ปนเปกันจนเป็นสัณฐานยอดเยี่ยมของการแต่งเนื้อแต่งตัวชาวจีนในยุคนั้น ๆ ซึ่งการตบแต่งของชาวจีนนั้นมีความแปลง อย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่ยับยั้ง ด้วยเหตุว่าชนกลุ่มน้อยเผ่า ๆ ต่างในประเทศจีนมีอยู่ถึง 42 เปอร์เซนต์ ของประชากรจีนทั้งหมด ซึ่งเมืองที่มีคนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เยอะที่สุดคือเมือง หวินหนาน จึงจำเป็นที่จะต้องแยกประเภทวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวจีนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธรรมเนียมการแต่งกายแต่ละช่วงของชาวจีนและกลุ่มการแต่งตัวของคนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในประเทศจีน ซึ่งมีอยู่ถึง 50 กว่า ชนเผ่า  ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มักจะมีการแต่งกายที่มีลักษณะลักษณะเฉพาะและมักจะไม่มีการปรวนแปรไปตามคราว ในฉบับนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงวัฒนธรรมการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ละเวลาของชาวจีน สมัยฉิน  (221-220 … Continue reading

Posted in สินค้าและบริการดีๆ | Tagged | Comments Off on จารีตการแต่งกายแต่ละคราวด้วยชุดจีน